Thủ tục cấp thẻ BHYT năm 2017

Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động 2017

Hướng dẫn và thủ tục báo cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động 2017 như thế nào? HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn hướng dẫn chi tiết và cụ thể, mời các bạn tham khảo.

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT - BHXH

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động 2017

Trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào phần mềm.

I. Các bước thực hiện kê khai

Trong các nút chức năng của phần mềm để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

I.1. Lập tờ khai

Bước 1: Chọn Kê khai

Bước 2: Chọn thủ tục Cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động

Bước 3: Chọn Lập tờ khai (Đơn vị có thể chọn Sửa với tờ khai đã chọn)

I.2. Kê khai báo cấp thẻ

Danh mục hồ sơ:

* Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu 01)

* Tờ khai tham gia BHXH,BHYT,BHTN (TK1-TS)

* Danh sách tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)

Bước 1: Kê khai phần NỘI DUNG TỔNG HỢP

Đơn vị kê khai các thông tin trong phần Đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động tham gia BHYT tại đơn vị

Bước 2: Kê khai phần NỘI DUNG CHI TIẾT

· NLĐ nghỉ ốm dài ngày: những NLĐ thuộc danh mục nghỉ ốm dài ngày.

· NLĐ không cấp thẻ BHYT: những NLĐ ko cấp thẻ BHYT 2017

· Điều chỉnh khác: dùng cho các đơn vị có nhiều NLĐ và muốn cấp thẻ theo nhóm NLĐ.

Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm.

Bước 3: Kê khai Thay đổi nơi KCB hoặc quyền lợi BHYT

· Thay đổi nơi KCB ban đầu: những NLĐ muốn thay đổi sang nơi KCB khác.

· Lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: những người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, công an,...

Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm

Bước 4: Kê khai BHYT liên tục

· Đơn vị kiểm tra danh sách BHYT liên tục mà bên cơ quan BHXH gửi về cho đơn vị.

· Đơn vị đối chiếu nếu còn thiếu thì kê khai bổ sung.

Đơn vị tích chọn NLĐ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn) và chọn các nút chức năng trên phần mềm

II. Ghi, xuất và nộp tờ khai

Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

  • Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;
  • Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

Note: Nút chức năng Trình ký chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng Phải trình ký trong phần Quản trị và hồ sơ sẽ ở trạng thái Hồ sơ chờ trình ký.

Đánh giá bài viết
1 229
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.