Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Có rất nhiều những thắc mắc về cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH; cấp lại, đổi thẻ BHYT; thủ tục thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp mới sổ BHXH. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về các thủ tục này ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH về Quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH

Sau đây hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng và cấp thẻ BHYT như sau:

I. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH; cấp lại, đổi thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH đã cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

II. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Truy thu

2.1. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.2. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Hoàn trả

3.1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3.2. Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

III. Cấp sổ BHXH

1. Cấp mới

1.1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.3. Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.

4. Chốt sổ BHXH: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

IV. Cấp thẻ BHYT

1. Cấp mới: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ngoài các thủ tục hoatieu.vn đã nêu ở trên, các bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục này ở dạng bảng và sau đây là ví dụ trực tiếp để các bạn có thể nắm bắt rõ hơn:

Câu hỏi: Trong trường hợp Người sử dụng lao động làm mất hoặc làm hỏng sổ BHXH của Người lao động thì cần phải làm những thủ tục gì để cấp lại sổ?

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Tên thủ tục

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH theo quy định, nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại sổ BHXH với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ điều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH.

- Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.

- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (nếu có)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH Thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 - Được thay thế bằng Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc - Được thay thế bằng Nghị định 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP - Được thay thế bằng Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT - Được thay thế bằng Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng.

Đánh giá bài viết
1 5.360
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo