Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự là mẫu thông báo của cơ quan doanh nghiệp về việc xác thực thông tin nhân sự của doanh nghiệp mình như nhân viên đã nghĩ việc, chuyển sang đơn vị công tác mới.... Mẫu nêu rõ thông tin của nhân viên thay đổi công việc, bộ phận mới được chuyển đến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thư thông báo xác thực thông tin nhân sự tại đây.

1. Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự là gì?

Mẫu thư thông báo xác thực thông tin nhân sự là một trong những mẫu văn bản đa dạng và phong phú được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp, công ty. Mẫu dùng để  xác thực thông tin người lao động từng làm việc trong doanh nghiệp đã nghỉ việc, chuyển sang đơn vị công tác mới. Nội dung thông báo cần được phân chia ra thành các mục nội dung rõ ràng và cụ thể.

2. Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự số 1

[TÊN CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........ngày ....... tháng ...... năm

THÔNG BÁO
V/v: thay đổi nhân sự

Kính gửi: ..........................................................................................

[Tên công ty] xin chân thành cảm ơn Quý khách về sự quan tâm tín nhiệm đến sản phẩm của Công ty Chúng tôi, về mối quan hệ hợp tác trên tinh thần đoàn kết và phát triển trong thời gian qua.

Nay nhằm thuận tiện trong giao dịch, [Tên công ty] trân trọng thông báo đến quý khách:

Ông/Bà : ........................................................... Mã nhân viên: ...................................

Chức vụ : ...........................................................

Đã chính thức nghỉ việc và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Quý khách trên danh nghĩa [Tên công ty] kể từ ngày ......./......../20.....

Do đó, để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) đề nghị Quý khách liên hệ trực tiếp với:.....................

Ông/Bà : ............................................. Mã nhân viên: ........................................

Điện thoại : ............................................. Trước ngày: ......../....../20.......

Sau thời gian trên Công ty Chúng tôi không còn trách nhiệm đối với những khiếu nại liên quan đến Ông/Bà

..................................................................................................................................................

Kính chúc Quý khách luôn thành công trong kinh doanh, sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng phát triển và mãi mãi vững bền.

Trân trọng kính báo,

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: Đơn vị, PNS.
- Phòng TCKT.

[Tên công ty]

[Chức vụ]

3. Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự số 2

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

Nội dung cơ bản của thư thông báo xác thực thông tin nhân sự như sau:

CÔNG TY ……….
--------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Số: ....../TB-...

Hà Nội, ngày ..... tháng ....... năm .......

THƯ THÔNG BÁO
V/v Xác thực thông tin về nhân sự

Kính gửi:

- Quý khách hàng
- Quý đối tác

- Căn cứ Giấy phép Kinh doanh số …………… được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố …………… cấp ngày ………… về việc thành lập Công ty ……………...;

- Căn cứ theo điều lệ của công ty ………………………………………..;

- Căn cứ theo nội quy lao động của công ty …………………………..;

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc nhân viên có thông tin dưới đây đã chính thức nghỉ việc tại Công ty ……………….. bắt đầu từ ngày …../……../20……:

1. Nguyễn Thị…….................................. - Số điện thoại …………............………..,

CMND số: …………..................….., do CA …………............…… cấp ngày ………......

Email: ……………....................................................................................……………

2. Nguyễn Thị………..................…… - Số điện thoại …………….......................……,

CMND số: …………...........…….., do CA ……………........ cấp ngày….……..............….

Email: ……………….....................................................................................…………

Mọi giao dịch giữa Quý khách hàng và đối tác với hai nhân viên trên dưới danh nghĩa Công ty …………………. kể từ ngày …./……/……. là không hợp pháp và xâm hại trực tiếp đến chủ quyền thương hiệu của Công ty ……………………………... Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của hai cá nhân trên.

Trường hợp hai nhân viên đã nghỉ việc trên còn liên hệ giao dịch trên danh nghĩa Công ty ……………………………….. thì Quý khách hàng và đối tác vui lòng phản hồi lại giúp cho chúng tôi theo số điện thoại ……………………..

Đồng thời, Quý khách hàng và đối tác giao dịch các công việc liên quan với Công ty ………………………………., xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên phụ trách mới theo thông tin:

Chị Nguyễn Thị …………….....................................................................................…

ĐTDĐ: …………….......................................................................................……………

Email: ………........................................................................................………………..

CÔNG TY ……….................……………….............................................................……

Địa chỉ: ……………………………………...........................................……………………...

Điện thoại: ……………………........................ Email: …………............................………

Công ty ……………………….. rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Quý khách hàng và đối tác!

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác!

GIÁM ĐỐC

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự mới nhất 2021 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
2 12.293
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.