Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in

Thông tư số 41 2020 BTTTT

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Cụ thể, cơ quan, tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông, hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí.

Thứ hai, Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, các chuyên mục của chuyên trang;…

Thứ ba, danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử.

Thứ tư, sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập.

Thứ năm, mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định Điều 46 Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 70
Bài liên quan