Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa Thông tư 17/2016/TT-BGTVT về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Thông tư 30 2020 BGTVT

Thông tư 30/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Ngày 18/11/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy định về thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, cụ thể:

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu; Bản san Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản sao văn bản xác nhận vốn;…

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; trường hợp không cấp Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Đồng thời, Bộ cũng quy định 06 trường hợp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ hiệu lực đó là: Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép; Không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quá trình hoạt động; Không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép;…

Thông tư này có hiệu lực từ 15/01/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 6
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo