Thông tư 28/2019/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

Thông tư 28/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 28/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, nhập khẩu thuốc lá gửi báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: Gửi trực tiếp; Gửi qua dịch vụ bưu chính; Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Tóm tắt nội dung Thông tư 28/2019/TT-BCT

Thay đổi thời hạn có hiệu lực của mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Bên cạnh đó, Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư 57/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (quy định cũ là có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Đồng thời, Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư số 21/2013/TT-BCT được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2020 thay vì chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2019.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 47
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo