Thông tư 24/2019/TT-BTC

Thông tư số 24/2019/TT-BTC

Thông tư 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Tóm tắt nội dung Thông tư 24/2019/TT-BTC

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định định mức sử dụng xe công

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô ngày 22/04/2019.

Theo đó, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 04/2019/NĐ-CP được xác định như sau:

Trường hợp nhóm đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo công thức: Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (xe) = Số lượng đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị) chia 2, nếu có kết quả dư bằng 0,5 thì làm được làm tròn thêm 01 xe.

Trường hợp nhóm đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung xác định cho nhóm đơn vị này bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị.

Đặc biệt, nhóm đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, Thành phố với trụ sở Bộ, cơ quan trung ương, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa 01 xe/01 đơn vị nhưng có thể được xem xét định mức sử dụng tối đa 02 xe/01 đơn vị nếu trụ sở đơn vị đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo,…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/06/2019.

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP; làm hết hiệu lực của Thông tư 159/2015/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 152
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo