Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quản lý việc phát thải khí CO2 từ tàu bay

Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT

Thông tư 22/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

Người khai thác tàu bay phải gửi báo cáo phát thải trước ngày 01/03 hàng năm

Ngày 28/9/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BGTVT về việc quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

Theo đó, người khai thác tàu bay có lượng phát khí thải CO2 hàng năm lớn hơn 50.000 tấn lựa chọn 01 trong 05 phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ và theo dõi, ghi lại lượng nhiên liệu tiêu thụ hàng năm của các chuyến bay quốc tế theo phương pháp đã lựa chọn. Người khai thác tàu bay có lượng phát khí CO2 hàng năm nhỏ hơn 50.000 tấn hoặc tàu bay có trọng tải cất cánh tối đa đến 5.700 kg có thể sử dụng phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ hoặc sử dụng công cụ CERT của ICAO.

Bên cạnh đó, người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 đạt đến 50.000 tấn trong 02 năm liên tiếp thì áp dụng phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ từ ngày 01/01 của năm thứ 03. Người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 giảm dưới 50.000 tấn trong 02 năm liên tiếp thì có thể sử dụng công cụ CERT của ICAO từ ngày 01/01 của năm thứ 03.

Ngoài ra, báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay được gửi đến Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 01 tháng 3 hàng năm để tổng hợp cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 trong hàng không dân dụng Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng không được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 20
Bài liên quan