Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT - Bãi bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX

Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Bãi bỏ quy định về kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 15/01/2020.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT được ban hành ngày 26/11/2019.

Cụ thể, theo Điều 1 Quyết định này, sẽ bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên từ ngày 15/01/2020. Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định 30 vẫn có giá trị sử dụng.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 489
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo