Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Thông tư số 19/2020/TT-BCT

Thông tư 19/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thương nhân phải khai báo chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 07 ngày

Ngày 14/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo đó, nhà xuất khẩu đủ điều kiện được cấp Văn bản chấp thuận có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận trong thời gian 05 năm kể từ ngày được cấp Văn bản chấp thuận. Thương nhân phải khai báo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng từ kiên quan đến lô hàng xuất khẩu trên Hệ thống eCoSys trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

Đồng thời, nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất hàng hóa cần đáp ứng 03 điều kiện sau ( quy định cũ tại Thông tư 28/2015/TT-BCT yêu cầu 04 điều kiện): Là nhà sản xuất đồng thời là nhà sản xuất; Không vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Có cán bộ được đào tạo về xuất xứ hàng hóa.

Bên cạnh đó, bổ sung trường hợp thu hồi Văn bản chấp thuận khi thương nhân không thực hiện trách nhiệm của nhà xuất khẩu đủ điều kiện.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 28
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo