Thông tư 185/2019/TT-BQP dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Thông tư số 185/2019/TT-BQP

Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành.

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Tóm tắt nội dung Thông tư 185/2019/TT-BQP

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Phụ lục gồm 15 Biểu mẫu dùng cho cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng từ 18/02/2020, đơn cử gồm:

Mẫu 01: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân;

Mẫu 02: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

Mẫu 03: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số;

Mẫu 04: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của Cơ quan, quản lý trực tiếp;

Mẫu 14: Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi;

Mẫu 15: Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật.

Thông tư 185/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 18/02/2020, thay thế Thông tư 08/2016/TT-BQP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 407
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo