Thông tư 170/2018/TT-BQP

Thông tư số 170/2018/TT-BQP

Thông tư 170/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Tóm tắt nội dung Thông tư 170/2018/TT-BQP

Hướng dẫn chế độ hỗ trợ người có công đang ở nước ngoài

Ngày 16/12/2018, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác với người Việt Nam có công với cách mạng…

Thông tư này hướng dẫn như sau:

- Người có công với cách mạng đã bị dừng hưởng chế độ do hoạch định biên giới quốc gia còn sống, chế độ hỗ trợ được tính từ thời điểm bị dừng hưởng chế độ cho đến khi có quyết định hỗ trợ của UBND cấp tỉnh nơi trực tiếp quản lý, chi trả chế độ hàng tháng trước khi đối tượng định cư ở nước ngoài;

- Nếu đối tượng đã được hưởng chế độ nêu trên nhưng sau đó từ trần thì thân nhân được tiếp tục hưởng chế độ hỗ trợ; thời gian tính hưởng chế độ lần này được tính từ tháng sau liền kề có quyết định hưởng chế độ hỗ trợ lần trước đến thời điểm đối tượng từ trần…

Phương thức chi trả hỗ trợ được thực hiện thông quy ủy quyền của thân nhân ở trong nước hoặc thông qua cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

Đánh giá bài viết
2 70
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo