Thông tư 17/2020/TT-BTNMT lập bản đồ mặt cắt khu vực được phép khai thác khoáng sản

Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT

Thông tư 17/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Đây là yêu cầu được đưa ra tại Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm lập chứng từ, sổ sách, tài liệu, thông tin, số liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, đóng cửa mỏ.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trực tiếp lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khi đáp ứng đủ các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. Trường hợp thuê lập bản đồ thì đơn vị thuê phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt ngang.

Việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt ngang được thực hiện từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, trong quá trình khai thác cho đến khi kết thúc khai thác (đóng cửa mỏ).

Thông tin số liệu lập bản đồ hiện trạng khu vực khoáng sản hàng năm được cập nhật đến ngày 31/12 và tối thiểu 01 năm/lần với khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất nhỏ hơn 50.000 m3 khoáng sản nguyên khai/năm. Với các loại khoáng sản còn lại tối thiểu 6 tháng/lần.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 85
Bài liên quan