Thông tư 17/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT

Thông tư 17/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Tóm tắt nội dung Thông tư 17/2019/TT-BGTVT

Từ 01/07, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Đây là nội dung được Bộ Giao thông Vận tải thông qua tại Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa ngày 03/05/2019.

Theo đó, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa có dải giá từ 0 đồng đến mức tối đa của từng nhóm cự ly bay. Cụ thể, mức giá vé tối đa hạng phổ thông cho một chiều đi với khoảng cách dưới 500 km nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, khoảng cách từ 500 km - 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng; 850 km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng và 1.000 km - 1.280 km có giá 3,2 triệu đồng.

Đặc biệt, mức giá vé cao nhất một chiều cho cự ly từ 1.280 km trở lên là 3,75 triệu đồng và toàn bộ giá này đã bao gồm chi phí hành khách phải trả cho 01 vé máy bay, trừ các khoản thu: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh; khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Đánh giá bài viết
1 43
Bài liên quan