Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 28/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Mặt khác, Hệ thống chỉ tiêu này còn được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm Danh mục chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê ngành. Việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy định này được giao cho Vụ Kế hoạch. Bên cạnh đó, Vụ Kế hoạch còn có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về các chỉ tiêu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/02/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Quyết định 3201/QĐ-BNN-KH.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 60
Bài liên quan