Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT

Thông tư 15/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, truyền thông về dân tộc, tôn giáo.

Tóm tắt nội dung Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

03 hoạt động của Đề án truyền thông về dân tộc được Nhà nước hỗ trợ.

Theo đó, Nhà nước sẽ tiến hành hỗ trợ cho 03 hoạt động của Đề án, cụ thể là: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong đó, các chương trình, tài liệu bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ được xây dựng bao gồm các chương trình, tài liệu do Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng. Việc xuất bản các chương trình, tài liệu này được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn chi phí thường xuyên từ ngân sách Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

Do file có dung lượng lớn nên mời các bạn sử dụng file tải về để nắm rõ nội dung chi tiết thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 46
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo