Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Công trình phục vụ hoạt động chăm sóc trẻ em cao tối đa 03 tầng

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại trường mầm non chỉ được cao tối đa 03 tầng và phải bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật sử dụng được. Tổng diện tích đất sử dụng để xây trường sẽ được xác định dựa trên số nhóm, lớp, số trẻ em với mức bình quân là 12m2/trẻ. Trong trường hợp quỹ đất hạn chế tại các khu vực miền núi, trung tâm đô thị thì mức tối thiểu là 10m2/trẻ.

Mặt khác, Thông tư cũng quy định trường mầm non phải có quy mô tối thiểu là 09 nhóm, lớp và tối đa là 20 nhóm, lớp. Đối với các khu vực khó khăn, vùng sâu, xa thì trường phải có quy mô tối thiểu là 05 nhóm, lớp. Các điểm trường có thể được bố trí tại các địa bàn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên một địa phương chỉ được bố trí tối đa là 05 điểm trường, đối với các xã thuộc vùng khó khăn thì được bố trí tối đa 08 điểm trường.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
3 646
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo