Thông tư 13/2019/TT-BXD quản lý chi phí xây dựng công trình xây dựng nông thôn mới

Thông tư số 13/2019/TT-BXD

Thông tư 13/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tóm tắt nội dung Thông tư 13/2019/TT-BXD

Chi phí quản lý dự án bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, dự toán xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Trong đó, chi phí quản lý dự án được xác định bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc trong hồ sơ xây dựng công trình được duyệt. Đối với dự án là dự án đầu tư xây dựng trên biển, đảo, trải dài theo tuyến biên giới đất liền hoặc tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chi phí này được tính bằng 2,763% x 1,35.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Chi phí khảo sát xây dựng, chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chi phí giám sát thi công xây dựng và chi phí giám sát lắp đặt thiết bị. Trong đó, chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình được tính bằng 2,5% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (không bao gồm thuế VAT).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.284
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo