Thông tư 11/2019/TT-BYT

Thông tư số 11/2019/TT-BYT

Thông tư 11/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Tóm tắt nội dung Thông tư 11/2019/TT-BYT

Giảng viên bồi dưỡng phải có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 05 năm

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo đó, giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành phải có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng ít nhất 05 năm. Mặt khác, giảng viên bồi dưỡng cũng phải có trình độ đại học chuyên ngành thuộc khối ngành sức khỏe và có chứng chỉ phương pháp dạy học hoặc đã dạy môn Phương pháp giảng dạy đại học ít nhất 05 năm trong khối ngành sức khỏe.

Việc bồi dưỡng được tiến hành trong 40 tiết học, bao gồm các nội dung: Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành; Dạy - học theo mục tiêu và dựa trên năng lực; Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành; Lượng giá, đánh giá lâm sàn; Phương pháp dạy học lâm sàng có hoặc không có sự tham gia của người bệnh…

Thông tư có hiệu lừ từ ngày 01/8/2019.

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 111/2017/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 93
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo