Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi chế độ nghỉ của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng

Thông tư số 109 2021 BQP

Ngày 23/8 năm 2021 Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng đóng quân ở xa sẽ được nghỉ thêm 10 ngày đối với các trường hợp sau:

  • Đóng quân xa gia đình từ 500km trở lên
  • Đóng quân ở vùng sâu vùng xa từ 300km trở lên
  • Đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nội dung chi tiết Thông tư số 109 2021 BQP về sửa đổi chế độ nghỉ của công nhân, quân nhân quốc phòng mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 41
Bài liên quan