Thông tư 09/2021/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Đất đai

Thông tư số 09 2021 BTNMT

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT được Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.

Theo đó Thông tư 09 sẽ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Sửa đổi bổ sung Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính...

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/9/2021.

Nội dung chi tiết Thông tư 09 2021 BTNMT mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

09
30
6
Đánh giá bài viết
1 4.209
Bài liên quan