Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Thông tư số 08/2019/TT-NHNN

Thông tư 08/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Thanh tra viên ngân hàng phải từng tham gia ít nhất 01 cuộc thanh tra

Ngày 04/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Theo đó, thanh tra viên ngân hàng phải có kinh nghiệm tham gia tối thiểu 02 cuộc thanh tra hoặc tham gia 01 cuộc thanh tra (nếu là Trưởng đoàn thanh tra) và được Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên (tiêu chuẩn chỉ áp dụng với ngạch thanh tra viên, thanh tra chính).

Ngoài ra, Thông tư còn bãi bỏ quy định về mối quan hệ giữa Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn tại Thông tư 03/2015/TT-NHNN và sửa đổi một số quy định khác như: Chế độ thông tin, báo cáo; phân công trách nhiệm thanh tra đối với thanh tra ngân hàng, giám sát ngân hàng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/8/2019.

Thông tư này:
- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 03/2015/TT-NHNN
- Hướng dẫn Nghị định 26/2014/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 30
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo