Thông tư 05/2021/TT-BCA hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 05/2021/TT-BCA

Ngày 14/01/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, lực lượng Công an nhân dân phải tuân thủ các nguyên tắc sau trong hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Thông tin về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được thông báo kịp thời cho UBND và cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự số, thiên tai;

Chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị kịp thời phục vụ hoạt động ứng phó; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và các lực lượng tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt;

Thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả;

Chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra;

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BCA được giao thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 69
Bài liên quan