Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh 2020

Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT

Ngày 18/3/2020 Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và thay thế cho Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học.

Sinh viên Đại học sư phạm phải học đủ 165 tiết giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 18/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học bao gồm 04 phần học với thời lượng là 165 tiết. Cụ thể, người học trung cấp sư phạm sẽ phải học 02 học phần, thời lượng 75 tiết học, gồm học phần I và học phần III; người học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học phải học bổ sung 02 học phần còn lại (học phần II và học phần IV), tương đương 90 tiết học. Đối với người học cao đẳng, đại học sư phạm thì phải học cả 04 học phần nói trên.

Cụ thể, học phần I - Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 45 tiết, trong đó có 37 tiết lý thuyết và 08 tiết thảo luận; học phần II - Công tác quốc phòng và an ninh gồm 30 tiết, trong đó có 22 tiết lý thuyết và 08 tiết thảo luận; học phần III - Quân sự chung gồm 30 tiết, 14 tiết lý thuyết và 16 tiết thảo luận; học phần IV - Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật gồm 60 tiết, 04 tiết lý thuyết và 56 tiết thảo luận.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 29
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo