Thông tư 02/2020/TT-BGTVT định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu phương tiện thủy công vụ

Thông tư số 02/2020/TT-BGTVT

Thông tư 02/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

Định mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ Cảng vụ hàng hải

Ngày 21/02/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

Theo đó, định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính của tàu công vụ tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải như sau: Tàu công vụ: Chuẩn bị máy 10%Neđm/0,1h/lần; Ma nơ rời, cập 25%Neđm/0,2h/lần; hành trình trên luồng và trong vùng nội thủy 75%Neđm/chuyến; hành trình trên biển 85%Neđm/chuyến; hành trình tìm kiếm mục tiêu 50%Neđm/chuyến; hành trình tiếp cận mục tiêu 50%Neđm/chuyến; nghỉ máy 10%Neđm/0,1h/lần.

Đối với ca nô công vụ tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải, định mức trên được quy định như sau: Chuẩn bị máy 10%Neđm/0,1h/lần; hành trình trên luồng và trong vùng nội thủy 85Neđm/chuyến; hành trình tìm kiếm mục tiêu 50Neđm/chuyến; nghỉ máy 10%Neđm/0,1h/lần.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể định mức tiêu hao nhiên liệu dầu bôi trơn của động cơ máy chính và vận tốc trung bình của phương tiện thủy hoạt động tại mức công suất khai thác 85%Neđm. Ví dụ: Ca nô CVHHQN 12 tại cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh có công suất định mức là 275Neđm, tiêu hao 165,3g/hp.h, tương đương 2% dầu bôi trơn với vận tốc trung bình là 19 hải lý/h khi sử dụng nguyên liệu là Diesel.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 71
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo