Thông tư 01/2021/TT-BTNMT kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT

Thông tư 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 12/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia với trường hợp lập đồng thời với quy hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện theo 04 trình tự sau: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa về kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia kỳ trước; Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện theo 03 bước sau: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa, phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; Xây dựng điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia; Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia được lưu trữ 04 bộ (01 bộ tại Văn phòng Quốc hội, 01 bộ tại Văn phòng Chính phủ, 02 bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường), tài liệu lưu trữ gồm: Văn bản phê duyệt; Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ kế hoạch điều chỉnh sử dụng đất và các bản đồ chuyên đề.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/5/2021.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết nội dung thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười ký:Trần Hồng Hà
Số hiệu:01/2021/TT-BTNMTLĩnh vực:Đất đai
Ngày ban hành:12/04/2021Ngày hiệu lực:26/05/2021
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Chưa có hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 165