Thông tư 01/2020/TT-BTC về mức thu, chế độ thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thông tư số 01/2020/TT-BTC

Thông tư 01/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03%

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm ngày 03/01/2020.

Cụ thể, mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đối với từng tổ chức kinh doanh bảo hiểm như sau:

Trước hết, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).

Tiếp theo, doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm).

Cuối cùng, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Đặc biệt, tổ chức thu phí (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính) được để lại 48% tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 29
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo