Thông tư 01/2019/TT-UBDT

Thông tư số 01/2019/TT-UBDT

Thông tư 01/2019/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Tóm tắt nội dung Thông tư 01/2019/TT-UBDT

Không phải gửi lại bản giấy nếu báo cáo qua phần mềm trực tuyến

Ngày 31/05/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 01/2019/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Theo đó, Báo cáo công tác dân tộc sử dụng các ứng dụng trực tuyến trên phần mềm, có chữ ký số phê duyệt thì không cần gửi báo cáo bằng bản giấy, trừ trường hợp bất khả kháng. Ngoài việc sử dụng phần mềm, báo cáo có thể gửi qua dịch vụ bưu chính, fax hoặc qua hệ thống tư điện tử… nhưng phải gửi đồng thời file word hoặc pdf của báo cáo dưới hình thức văn bản giấy.

Trong trường hợp báo cáo đột xuất, trường hợp đặc biệt, khẩn cấp thì phải tiến hành báo cáo bằng mọi hình thức có thể: Thư điện tử, fax, tin nhắn, điện thoại trực tiếp…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thời hạn gửi báo cáo đối với báo cáo sử dụng chữ ký điện tử tính theo thời điểm gửi báo cáo. Đối với báo cáo dưới dạng bản giấy, thời hạn tính theo thời điểm gửi file word hoặc bản định dạng pdf của báo cáo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/07/2019.

Thông tư này:

Làm hết hiệu lực Thông tư 04/2014/TT-UBDT

Hướng dẫn Nghị định 09/2019/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 75
Bài liên quan