Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản

Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Nội dung biểu mẫu như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, TP .................

Mẫu số 22B-HSB

THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN

Quý .......... Năm ........

Tiêu
thức

Tổng số
lượt người
hưởng trợ
cấp (người)

Tuổi hưởng
trợ cấp
bình quân
(năm)

Tổng thời
gian đóng
BHXH bình
quân (năm)

Tiền lương
để tính
trợ cấp
bình quân
(đ)

Số ngày
hưởng trợ
cấp bình
quân một
lượt người

Tổng số tiền trợ
cấp (đ)

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Tổng số

II. Thống kê theo:

1. Nơi làm việc:

a. HCSN, đoàn thể

b. Doanh nghiệp Nhà nước

c. Doanh nghiệp tư nhân, HTX…

d. Liên doanh, VP nước ngoài

2. Độ tuổi:

a. Từ 20 tuổi trở xuống

b. Từ trên 20 tuổi đến đủ 30 tuổi

c. Từ trên 30 tuổi đến đủ 40 tuổi

d. Từ trên 40 tuổi đến đủ 50 tuổi

e. Từ trên 50 tuổi đến đủ 60 tuổi

g. Trên 60 tuổi

3. Chế độ:

a. Khám thai

b. Sảy thai, nạo thai, thai chết lưu

c. Sinh con, nuôi con nuôi

d. Thực hiện biện pháp tranh thai

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .... tháng ..... năm ......

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các biểu mẫu sau:

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau - Mẫu số 22A-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng - Mẫu số 22C-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động một lần - Mẫu số 22D-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng - Mẫu số 22E-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần - Mẫu số 22G-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ hưu trí hàng tháng - Mẫu số 22H-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần - Mẫu số 22K-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng - Mẫu số 22M-HSB

- Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần - Mẫu số 22N-HSB

Đánh giá bài viết
1 217
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo