Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer

Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế định dạng XML iTaxViewer 1.4.2

Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2. Cụ thể, ngày 12/11/2017, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2. Chi tiết mời các bạn cùng tải về để tham khảo và sử dụng.

Đã nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế (TCT) nâng cấp dụng HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Phần mềm itaxviewer mới nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài đặt ứng dụng iTaxViewer 1.4.1, tại đây.

Đã nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1

Ngày 23/10/2017, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1.

Người nộp thuế thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông báo bước 2 mẫu 01-2/TB-TĐT được đầy đủ, chính xác.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài đặt ứng dụng iTaxViewer 1.4.1, tại đây.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT được biết và thực hiện./.

Nâng cấp iTaxViewer 1.4.0

Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp các chức năng kê khai trên iHTKK:

- Kiểm tra các điều kiện bước 1 ngay trên ứng dụng iHTKK:

 • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cảnh báo lỗi ngay trên màn hình kê khai
 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Ký và nộp hồ sơ thành công
 • Gửi thông báo bước 1 về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế mẫu 01-1/TB-TĐT vào địa chỉ thư điện tử của NNT trong vòng 15 phút kể từ khi NNT ký và nộp tờ khai thành công.
 • Gửi thông báo bước 2 về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế mẫu 01-2/TB-TĐT vào địa chỉ thư điện tử của NNT trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận NNT ký và nộp tờ khai thành công.
 • Cho phép NNT nộp lại tờ khai nếu nhận được thông báo bước 2 về việc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT.

- Hiển thị trạng thái xử lý tờ khai tại chức năng tra cứu tờ khai.

 • NNT ký nộp thành công tờ khai: Trạng thái là “Hồ sơ khai thuế (HSKT) đã được cơ quan thuế tiếp nhận”
 • NNT nhận được thông báo bước 2 thành công: Trạng thái là “Cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT”;
 • NNT nhận được thông báo bước 2 không thành công: Trạng thái là “Cơ quan thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT”

2. Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK:

 • Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
 • Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
 • Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
 • Gửi thông báo về kết quả đăng ký theo mẫu số 03/TB-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC.

3. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0;

Bắt đầu từ ngày 2/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụngiHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

-Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

Nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, iTaxViewer 1.3.2

Ngày 27/9/2017, Thổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (SAFE – CA). Cụ thể như sau:

Ngày 07/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 424/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (gọi tắt là SAFE-CA). Giấy phép số 424/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021.

Ngày 22/9/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp chứng thư số mới cho cho nhà cung cấp SAFE-CA.

Ngày 22/9/2017, Cục CNTT nhận được công văn số 17/2017/CSAT ngày 22/9/2017 của Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn về việc chấp nhận chứng thư số của SAFE-CA trong giao dịch với dịch vụ công trực tuyến.

Đáp ứng yêu cầu Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp SAFE-CA trong việc Kê khai, Nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của SAFE-CA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do SAFE-CA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer 1.3.2 về cài đặt, sử dụng.

Nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, iTaxViewer 1.3.0

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0. Người nộp thuế có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng TẠI ĐÂY.

Theo đó, nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành, bao gồm:

- Đáp ứng Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.

- Đáp ứng Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.

- Đáp ứng các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.

Đồng thời, nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.

Kể từ ngày 01/3/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Ngày 12/10/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký công cộng cho Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA) số 527/GP-BTTTT, có giá trị đến hết ngày 12/10/2020. Để đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của FPT-CA, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxViewer phiên bản 1.1.4).

Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer

Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp, thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer 1.1.4 về cài đặt và sử dụng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế lưu ý các Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số của các nhà cung cấp chữ ký số (Viettel, Nacencomm-CA2, FPT) kiểm tra lại hạn chữ ký số đang sử dụng, để đảm bảo thực hiện kê khai và nộp thuế thành công, đúng hạn trong kỳ kê khai quý 3/2015.

* Ngày 04/06/2015 tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.0.8:

 • Hỗ trợ đọc thông báo xác nhận tình trạng giao dịch nộp thuế điện tử theo định dạng XML.
 • Hỗ trợ đọc tình trạng chứng thư số của doanh nghiệp được cấp phát theo chứng thư số gốc mới của BKAV-CA.
 • Hỗ trợ đọc thông báo thay đổi mật khẩu của Người nộp thuế theo định dạng XML.
 • Nâng cấp hỗ trợ khắc phục lỗi đọc thông tin trường ghi chú trên tờ khai báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC).

* Ngày 08/04/2015 nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.0.7:

Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML đáp ứng Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

 • Tờ khai báo cáo hóa đơn:
  • Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in).
  • Thông báo phát hành hóa đơn TB02/AC (Dành cho Cục thuế).
  • Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC.
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng:
 • Nâng cấp phiên bản XML một số mẫu biểu (nội dung mẫu biểu vẫn giữ nguyên):
  • Mẫu số 04/GTGT, KHBS_04/GTGT, BC26/AC, BC21/AC, TB03/AC, TB04/AC... để đọc được tờ khai XML kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.1. Vì thế nếu người nộp thuế không nâng cấp khi mở các tờ khai trên sẽ hiện thông báo lỗi "Mã hồ sơ (...) hoặc phiên bản hồ sơ (...) không đúng".
 • Hỗ trợ đọc giấy nộp tiền XML được nâng cấp trong phiên bản dịch vụ Nộp thuế điện tử 4.0.0.
Đánh giá bài viết
1 6.013
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.