Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Bộ Nội vụ

Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Bộ nội vụ

Quyết định 1032/QĐ-BNV 2020 được Bộ nội vụ ban hành về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ. Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định 1032 năm 2020 BNV, mời các bạn cùng theo dõi.

Theo đó, quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản như sau:

**Thể thức văn bản:

- Văn bản quy phạm pháp luật thể thức thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

- Văn bản hành chính thể thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP;

Xem thêm: Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

- Văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thể thức văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quốc tế.

**Kỹ thuật trình bày văn bản:

- Văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

- Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quy tắc viết hoa được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Các trường hợp bắt buộc viết hoa theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Bên cạnh đó, quy định thẩm quyền ký văn bản của Bộ trưởng, Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ.

Quyết định 1032/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và thay thế Quyết định 394/QĐ-BNV ngày 20/5/2015 và Quyết định 02/QĐ-BNV ngày 01/01/2019.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 463
0 Bình luận
Sắp xếp theo