Tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là vấn đề quan trọng và cấp thiết trong thời đại hiện nay bởi Đoàn viên thanh niên chính là lực lượng nòng cốt xây dựng đất đước. Sau đây là Bài tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên để các bạn tham khảo.

Bài tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên

Kính thưa: Đoàn chủ tịch đại hội!

Kính thưa: Toàn thể đại hội!

Rất vinh dự cho cá nhân tôi được tham luận với đại hội về vấn đề: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên”.

Như chúng ta đã biết, GD chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà nước giao cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích nâng cao nhận thức chính trị, lí tưởng, hoài bão và khát vọng cho ĐVTN trong thời kỳ mới. Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đó, trong năm học .............., chi đoàn trường THCS Thanh Thùy không ngừng tìm tòi, sáng tạo phương pháp, cách thức mới hiệu quả nhất để nâng cao trình độ nhận thức tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên nhà trường. Qua đó, nhận thức, đánh giá thái độ của đoàn viên thanh viên có những chuyển biến tốt, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức và đạt nhiều thành tích cao. Nhiều Đoàn viên thanh niên của trường là những tấm gương sáng về học tập cũng như công tác Đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì Chi Đoàn trường chúng tôi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhỏ, cụ thể là:

Nhận thức của một bộ phận Đoàn viên còn hạn chế, còn ngại tham gia hoạt động do Đoàn trường tổ chức hoặc tham gia với thái độ thiếu hăng hái, chống đối. Khả năng tự đề kháng của đoàn viên trước các vấn đề xã hội còn yếu trong khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp mà đoàn thanh niên cần phải đối diện và vượt qua. Trong khuôn khổ nhà trường vẫn còn tồn tại thái độ chống đối, thiếu thân thiện với bạn bè, chưa thực sự nghiêm túc chấp hành quy định, nội quy của trường, của lớp. Một số nhỏ đoàn viên thanh niên có kết quả qua các đợt thi đua chưa cao. Theo tôi, nguyên nhân chính vẫn là chính bản thân mỗi Đoàn viên thanh niên. Đó là sự ý thức yếu kém về vai trò, trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời do sự bận rộn với công việc khiến một số Đoàn viên thanh niên sao nhãng việc tham gia vào các phong trào Đoàn. Bên cạnh đó, những đổi mới về công tác Đoàn trường trong vấn đề giáo dục tư tưởng, chính trị cho Đoàn viên thanh niên chưa thực sự triệt để, chưa xử lý nghiệm túc ĐVTN vi phạm đạo đức, lối sống. Hơn nữa, quy mô tổ chức một số hoạt động của Đoàn còn nhỏ, chưa tạo điều kiện thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên từ đó góp phần giáo dục ý thức đạo đức của ĐVTN.

Trong tương lai, trước mắt là trong nhiệm kỳ tới, công tác GD chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ban chấp hành Đoàn đề cao. Đây sẽ là qũy đạo giúp Đoàn trường tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Để đẩy mạnh chất lượng công tác GD chính trị, tư tưởng, tôi xin đưa ra 1 số giải pháp như sau:

- Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thông qua các hoạt động ngoại khoá, gắn việc giáo dục chính trị, tư tưởng với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành GD.

- Củng cố, nâng cao và đổi mới hình thức hoạt động của các chi đoàn, đặc biệt quan trọng là chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ. Để thực hiện tốt điều này, cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn của các chi Đoàn.

- Tổ chức triển khai thường xuyên các hoạt động giao lưu giữa các chi đoàn thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Phát hiện, nêu gương, khen thưởng những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Đó là những tấm gương đoàn viên thanh niên tốt, đáng học tập.

- Theo dõi, kỉ luật kịp thời những SV vi phạm nội quy, ý thức kém đồng thời có biện pháp giáo dục phù hợp để giúp SV sửa chữa và tiến bộ.

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng với nội dung: GD đạo đức, pháp luật, GD truyền thống của Đoàn, truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” của nhà trường, GD sức khoẻ, tâm sinh lý tuổi vị thành niên, …

- Đẩy mạnh công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Để làm được, cần có sự kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể. Đoàn trường quản lý nghiêm đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, qui định của trường lớp của học sinh, sinh viên. Có biện pháp xử lý vi phạm từ mềm dẻo đến cứng rắn. Nên phát động phong trào học sinh và sinh viên tích cực đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong trường học.

Tóm lại, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn viên thanh niên trong trường học là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn phát triển lên tầm cao mới, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong Nhà trường.

Trên đây là ý kiến tham luận của tôi về Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho ĐVTN hiện nay. Bản tham luận có thể còn thiếu xót mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý vị và các đồng chí ĐVTN.

Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí ĐVTN mạnh khỏe, đạt kết quả cao trong dạy và học. Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin chân thành cảm ơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 12.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo