Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt lương tối thiểu vùng 2020 sẽ tăng 5,5% so với năm 2019. Vừa mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề xuất cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng 2020

So với mức lương tối thiểu vùng hiện hành theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng dự kiến tăng như sau theo Dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng:

Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Dự thảo Nghị định

Tăng

Vùng I

4.180.000 đồng

4.420.000 đồng

240.000 đồng

Vùng II

3.710.000 đồng

3.920.000 đồng

210.000 đồng

Vùng III

3.250.000 đồng

3.430.000 đồng

180.000 đồng

Vùng IV

2.920.000 đồng

3.070.000 đồng

150.000 đồng

Mức lương tối thiểu vùng này áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Địa bàn áp dụng theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Thay đổi một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng

Vùng II thay đổi một số địa bàn như sau:

- Thị xã Mỹ Hào (trước đây là huyện Mỹ Hào), tỉnh Hưng Yên;

- Thành phố Đồng Xoài (thị xã Đồng Xoài trước đây) và các huyện Chơn Thành, Đồng Phú (trước đây thuộc vùng III) tỉnh Bình Phước;

- Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre (trước đây thuộc vùng III, IV).

Vùng III bổ sung các địa bàn sau:

- Huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ;

- Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An;

- Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa;

- Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre.

Đánh giá bài viết
1 278
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo