Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.3

HTKK là phần mềm hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng, được xem là giải pháp thay thế tuyệt vời cho các thủ tục thuế trước đây vốn phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Mới đây, Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.3. Sau đây là Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.3.

1. Nội dung cập nhật HTKK 4.4.3

1.1 Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường

– Bổ sung các tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

+ Tiểu mục 2022 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước;

+ Tiểu mục 2023 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước”;

+ Tiểu mục 2024 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước”;

+ Tiểu mục 2025 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước”;

+ Tiểu mục 2026 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước”;

– Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường cho tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

+ Cập nhật mức thuế cho tiểu mục 2042 “Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước” là 0, cho phép NNT tự nhập

1.2. Cập nhật danh mục phí, lệ phí

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”:

+ Sửa đổi tên tiểu mục 2301 “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe)” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (không bao gồm phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô)”.+ Sửa đổi tên Tiểu mục 2303 “Phí thuộc lĩnh vực đường biển” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường biển (không bao gồm phí bảo đảm hàng hải)”.

+ Bổ sung Tiểu mục 2324 “Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô”.

+ Bổ sung Tiểu mục 2325 “Phí bảo đảm hàng hải.

– Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2650 “Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm:

+ Tiểu mục 2663 “Phí hải quan”.

+ Tiểu mục 2666 “Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam”.

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3000 “Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia”:

+ Sửa đổi tên Tiểu mục 3002 “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển” thành “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh)”.

+ Bổ sung Tiểu mục 3003 “Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”.

1.3. Cập nhật nội dung phát sinh của ứng dụng HTKK 4.4.3

– Sửa thuế suất của tài nguyên V30302 “Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản…) – Nước dưới đất (nước ngầm) từ 3% thành 8%.

1. 4. Cập nhật mức giảm trừ của thuế thu nhập cá nhân trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) đáp ứng Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

– Cập nhật chỉ tiêu [29] trên tờ khai chính:

+ Đối với kỳ tính thuế năm 2020 trở đi: Hỗ trợ tính chỉ tiêu [29] = (Đến tháng -Từ tháng +1)*11.000.000, không cho sửa

– Cập nhật chỉ tiêu [30] trên tờ khai chính:

+ Đối với kỳ tính thuế năm 2020 trở đi: Hỗ trợ tính chỉ tiêu [30] = Tổng cộng số tiền giảm trừ trên phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (trong đó Số tiền giảm trừ trên từng dòng = (Đến tháng -Từ tháng +1)*4.400.000), không cho sửa

Bắt đầu từ ngày 18/07/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.3 thay cho các phiên bản trước đây.

2. Nội dung cập nhật HTKK 4.4.2

Vào ngày 01/7/2020 vừa qua, Tổng Cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) lên phiên bản 4.4.2 cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường và danh mục phí, lệ phí đáp ứng Thông tư số 93/2019/TT-BTC.

a. Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường

– Bổ sung các tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

 • Tiểu mục 2022 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước;
 • Tiểu mục 2023 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước”;
 • Tiểu mục 2024 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước”;
 • Tiểu mục 2025 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước”;
 • Tiểu mục 2026 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước”;

– Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường cho tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

 • Cập nhật mức thuế cho tiểu mục 2042 “Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước” là 0, cho phép NNT tự nhập

b. Cập nhật danh mục phí, lệ phí

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”:

 • Sửa đổi tên tiểu mục 2301 “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe)” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (không bao gồm phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô)”.
 • Sửa đổi tên Tiểu mục 2303 “Phí thuộc lĩnh vực đường biển” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường biển (không bao gồm phí bảo đảm hàng hải)”.
 • Bổ sung Tiểu mục 2324 “Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô”.
 • Bổ sung Tiểu mục 2325 “Phí bảo đảm hàng hải.

– Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2650 “Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm:

 • Tiểu mục 2663 “Phí hải quan”.
 • Tiểu mục 2666 “Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam”.

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3000 “Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia”:

 • Sửa đổi tên Tiểu mục 3002 “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển” thành “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh)”.
 • Bổ sung Tiểu mục 3003 “Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”.

c. Cập nhật nội dung phát sinh của ứng dụng HTKK 4.4.1

Sửa thuế suất của tài nguyên V30302 “Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản…) – Nước dưới đất (nước ngầm) từ 3% thành 8%.

Bắt đầu từ ngày 02/07/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.

3. Nội dung cập nhật HTKK 4.4.1

Vào ngày 05/06/2020 vừa qua, Tổng Cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) lên phiên bản 4.4.1 đáp ứng thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và nâng cấp đổi tên cho các Cơ quan thuế.

Cập nhật đơn vị địa bàn hành chính

– Cập nhật tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Phú Yên đáp ứng Nghị Quyết số 931/NQ-UBTVQH14

 • Cập nhật Huyện Đông Hòa thành Thị xã Đông Hòa

– Cập nhật tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Định đáp ứng Nghị Quyết số 932/NQ-UBTVQH14

 • Cập nhật Huyện Hoài Nhơn thành Thị xã Hoài Nhơn

– Cập nhật tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị Quyết số 933/NQ-UBTVQH14

 • Cập nhật Huyện Tĩnh Gia thành Thị xã Nghi Sơn

Cập nhật cơ quan thuế

– Cập nhật cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa

 • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia thành Chi cục Thuế thị xã Nghi Sơn

– Cập nhật cơ quan thuế tỉnh Phú Yên

 • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đông Hòa thành Chi cục Thuế thị xã Đông Hòa

– Cập nhật cơ quan thuế tỉnh Phú Yên

 • Cập nhật Huyện Trà Bồng – Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà thành Chi cục Thuế huyện Trà Bồng
 • Cập nhật Huyện Tây Trà – Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà thành Huyện Tây Trà – Chi cục Thuế huyện Trà Bồng

Bắt đầu từ ngày 06/06/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.1 thay cho các phiên bản trước đây.

4. Nội dung cập nhật HTKK 4.4.0

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.0 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 170/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

 • Cập nhật Chi cục Thuế Quận 12 thành Quận 12 - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn
 • Cập nhật Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn thành Huyện Hóc Môn - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn

Bắt đầu từ ngày 18/05/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

5. Giới thiệu tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai.

5.1 Mã vạch 2 chiều

Mã vạch 2 chiều là một kỹ thuật mã hoá thông tin thành dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật mã vạch 2 chiều là hệ thống thực hiện việc mã hoá thông tin, tổ chức và in ra mã vạch, đồng thời cung cấp chức năng để nhận, giải mã dữ liệu từ máy đọc mã vạch.

5.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai

5.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng

Duyệt qua các nội dung trợ giúp

Di chuyển chuột cho đến khi xuất hiện hình bàn tay, khi đó tương ứng sẽ có một mục trợ giúp liên quan đến thông tin đang hiển thị. Kích chuột trái để chuyển đến màn hình trợ giúp tiếp theo. Thông thường mục này sẽ hiển thị dưới dạng một đoạn chữ màu xanh và có gạch chân.

Người dùng có thể sử dụng tính năng trợ giúp bằng 2 cách sau:

Cách thứ nhất

Ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình, khi bấm F1 sẽ xuất hiện màn hình trợ giúp.

Cách thứ hai

Trên menu, kích chuột trái vào mục "Trợ giúp". Có thể truy xuất nội dung hỗ trợ theo từng chủ đề (Contents): Các chủ đề được tổ chức dưới dạng từng chương, giống như cuốn sách giáo khoa.

5.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống

Yêu cầu về thiết bị phần cứng và hệ điều hành

Hầu hết các máy tính cá nhân sẽ chạy được ứng dụng hỗ trợ kê khai. Tuy nhiên hiện tại ứng dụng hỗ trợ kê khai mới chỉ chạy được trên nền phần cứng được Windows hỗ trợ.

Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy tính như sau: Bộ vi xử lý Intel hoặc các thiết bị xử lý tương thích, Tốc độ tối thiểu PII 400 MHz (hoặc Celeron 567 MHz), Hệ điều hành Window 2000, XP hoặc Windows 2003, Máy in Laser.

Yêu cầu về các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt Unicode

Ứng dụng hỗ trợ kê khai hỗ trợ font chữ Unicode do đó đòi hỏi máy tính phải được cài đặt phần mềm hỗ trợ gõ font Unicode.

Hiện tại ứng dụng chỉ nhận được tiếng Việt khi dùng bộ gõ VietKey và theo 2 kiểu gõ là TELEX và VNI.

5.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình

Ứng dụng hỗ trợ kê khai được thiết kế tốt nhất cho màn hình có độ phân giải 800x600. Nếu bạn thấy màn hình không hiển thị hết giao diện ứng dụng hoặc thấy chữ hiển thị lên quá nhỏ thì cần phải đặt lại về độ phân giải 800x600.

Để điều chỉnh lại độ phân giải màn hình bạn làm như sau: Vào START/Thiết lậptings/Control Panel/Display/Thiết lậptings, và chỉnh độ phân giải như hình vẽ dưới đây:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.2

Chọn OK, màn hình sẽ được điều chỉnh về độ phân giải 800x600

5.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt có dấu

Thực hiện cấu hình như dưới đây để gõ Unicode bằng bộ gõ VietKey 2000:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.2

Mời các bạn xem thêm các quy định về kế toán - kiểm toán trong mục Văn bản pháp luật.

Đánh giá bài viết
5 29.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo