Sáu nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

6 nhóm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Gói hỗ trợ 62000 tỷ sẽ dành cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Sáng 8/4, tại phiên họp bất thường của Ủy ban thường vụ Quốc hội, xem xét các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19 của Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Các đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Chính phủ dự kiến 6 nhóm đối tượng nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ, với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng.

Cụ thể là nhóm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng dự kiến được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

Nhóm thứ hai là các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng /hộ/tháng.

Nhóm đối tượng thứ ba là người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động. Trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhóm thứ tư là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm tiếp theo là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Cùng được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng là các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài đối tượng hộ nghèo, người có công được thực hiện chi trả một lần cho mức hỗ trợ của ba tháng, các đối tượng còn lại sẽ nhận hỗ trợ hàng tháng theo tình hình thực tế.

Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương, nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Không thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp đối tượng tự nguyện không tham gia chính sách.

Trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng kể trên, theo dự kiến của Chính phủ, sẽ bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ gián tiếp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp khoảng 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000 - 23.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Số còn lại do ngân sách địa phương “lo”, khoảng 13.000 - 14.000 tỷ đồng.

Các khoản hỗ trợ từ ngân sách, theo Chính phủ, dự kiến sử dụng từ nguồn tăng thu, nguồn kinh phí còn lại của năm 2019, nguồn dự phòng năm 2020, tiết kiệm chi thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Đối tượng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỷ

Chi tiết về thủ tục nhận hỗ trợ gói 62.000 tỷ sẽ được HoaTieu.vn cập nhật sớm nhất. Các bạn chú ý theo dõi.

Đánh giá bài viết
1 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo