Thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ rút ngắn còn 08 tuần

Rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên xuống còn 8 tuần. Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019.

Rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên còn 8 tuần

Theo đó, thời gian nghỉ hè của nhà giáo được đề xuất như sau:

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ phép hằng năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên các cơ sở giáo dục đại học do hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục đại học quyết định.

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thời điểm nghỉ hè ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn; căn cứ điều kiện của trường trung cấp, trường cao đẳng, hiệu trưởng nhà trường quyết định thời gian nghỉ hè của nhà giáo.

Như vậy, thay vì quy định riêng trong từng Thông tư như hiện này thì thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ được đề xuất quy định chung tại một Nghị định.

Đồng thời, thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cũng được đề xuất rút ngắn từ 02 tháng xuống còn 08 tuần.

Ngoài ra, chính sách học bổng đối với học sinh, sinh viên cũng là một phần nội dung của dự thảo này.

Theo đó, học sinh trường chuyên được xét học bổng nếu có điểm chuyên môn từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Mức học bổng tối thiểu bằng 3 lần mức học phí hiện hành.

Sinh viên đại học được xét học bổng nếu có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành…

Quy định hiện hành về thời gian nghỉ phép của giáo viên

Hiện hành, theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 15//2017/TT-BGDĐT): "Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)".

Theo Thông tư 48/2011/BGDĐT thì thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

+ Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

+ Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo