Quyết định số 1306/QĐ-TTg 2020

Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội

Quyết định số 1306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Nội dung chi tiết Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 27.08.2020 10:43:46 +07:00
Đánh giá bài viết
1 28
Bài liên quan