Quyết định kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục năm 2015 số 3446/QĐ-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015

Ngày 23/7/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập bực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015.

Đơn đăng ký dự tuyển công chức

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 4459, trong đó:

Viên chức ngạch giáo viên: 4286 người, trong đó:

Giáo viên THCS, mã ngạch15a.202: 916 người;

Giáo viên Tiểu học, mã ngạch 15.114: 933 người;

Giáo viên Mầm non, mã ngạch 15.115 : 2437 người.

Viên chức ngạch nhân viên: 173 người, trong đó:

Các trường Trung học cơ sở: 88 người;

Các trưởng Tiểu học: 85 người;

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách và xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Cầu Giấy năm 2015 - Khối THCS

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm năm 2015 - Khối THCS

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Mỹ Đức năm 2015 - Khối THCS

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Nam Từ Liêm năm 2015 - Khối THCS

Đánh giá bài viết
1 1.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo