Quyết định 884/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 884/QĐ-TTg

Quyết định 884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Tóm tắt nội dung Quyết định 884/QĐ-TTg

Giao 5.164,396 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước cho Bộ GTVT

Ngày 16/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 884/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, trong năm 2019 Thủ tướng quyết định giao 5.164,396 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước cho ngành Giao thông và ngành Khoa học công nghệ thuộc Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện kế hoạch năm. Trong đó, giao cho ngành Giao thông 4.393,147 tỷ đồng, ngành Khoa học công nghệ 42,122 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Giao thông còn được giao thêm 771,249 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện kế hoạch năm 2019.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định danh mục dự dán bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, gồm: Dự án kiên cố hóa Quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, tống số vốn là 406,422 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 43
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo