Quyết định 814/QĐ-BTC 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thuộc Bộ Tài Chính

Quyết định số 814/QĐ-BTC 2020

Quyết định 814/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

05 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan bị sửa đổi, bổ sung

Ngày 03/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 814/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hải quan. Cụ thể:

Thứ nhất, thủ tục hành chính cấp trung ương: Lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, thủ tục hành chính cấp tỉnh: Lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng; Đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng; Kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa.

Trong đó, thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau: Ngân hàng nộp hồ sơ tại Tổng cục Hải quan; Tổng cục Hải quan thẩm định hồ sơ và thông báo bổ sung hồ sơ trong 03 ngày làm việc (nếu cần bổ sung) hoặc có văn bản trả lời trong 05 ngày làm việc (trường hợp không đủ điều kiện) và trong 07 ngày làm việc (nếu ngân hàng đủ điều kiện).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/6/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 59
Bài liên quan