Quyết định 766/QĐ-UBDT 2019

Quyết định số 766/QĐ-UBDT

Quyết định 766/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Tóm tắt nội dung Quyết định 766/QĐ-UBDT

Bãi bỏ 03 TTHC thuộc phạm chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Ngày 21/10/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 766/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc phạm chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc bao gồm:

Thứ nhất, thủ tục Phê chuẩn đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

Thứ hai, thủ tục Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015.

Thứ ba, thủ tục Cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 27
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo