Quyết định 681/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 681/QĐ-TTg

Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Tóm tắt nội dung Quyết định 681/QĐ-TTg

Mục tiêu đến 2020, xóa bỏ tình trạng “nghèo cùng cực” ở mọi nơi

Ngày 04/06/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 681/QĐ-TTg về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.
Theo đó, Thủ tướng đã đưa ra 17 mục tiêu và lộ trình thực hiện cụ thể, trong đó đáng chú ý là các mục tiêu:

Thứ nhất, đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày; đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia.

Thứ hai, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đưa ra lộ trình đến năm 2030: Số máy ATM trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 40; Tỷ lệ thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của nữ giới còn bằng 1,3 lần so với nam giới; Tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng liên hệ và đưa hối lộ cho cán bộ công quyền giảm xuống dưới 10%...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Luật Tiếp cận thông tin 2016; Quyết định 622/QĐ-TTg

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 108
Bài liên quan