Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019

Quyết định số 627/QĐ-BGTVT

Quyết định 627/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ hàng hải.

Tóm tắt nội dung Quyết định 627/QĐ-BGTVT

Cảng vụ hàng hải được sử dụng tối đa 05 phương tiện thủy chuyên dùng

Ngày 11/04/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 627/QĐ-BGTVT ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các cảng vụ hàng hải.

Theo đó, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các cảng vụ hàng hải cụ thể như sau:

Các cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Kiên Giang được sử dụng tổng số tàu và cano là 05/cảng vụ, đây là các cảng có định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng cao nhất trong các Cảng vụ. Cụ thể: Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi được sử dụng 03 tàu, 02 cano; cảng vụ hàng hải Vũng Tàu được sử dụng 01 tàu, 04 cano; cảng vụ hàng hải Kiên Giang được sử dụng 02 tàu, 03 cano.

Riêng cảng vụ hàng hải Quảng Trị chỉ được sử dụng 02 tàu, không được sử dụng cano, đây là cảng vụ hàng hải có định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng thấp nhất trong các cảng vụ Hàng hải.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể các loại tàu, cano và số lượng từng loại được cấp cho các cảng vụ hàng hải.

Đánh giá bài viết
1 41
Bài liên quan