Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại

Quyết định số 5013/QĐ-BYT 2020

Quyết định 5013/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại”.

Ngày 01/12/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 5013/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại”.
Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn điều trị 20 bệnh phổ biến như: Ðau cột sống thắt lưng (Yêu thống); Thoái hóa khớp gối (Hạc tất phong); Gout (Thống phong); Viêm khớp dạng thấp (Chứng tý); Hội chứng cổ cai cánh tay (Chứng tý); Đau dây thần kinh liên sườn (Hiếp thống); Bại não trẻ em (Ngũ trì); Đau thần kinh tọa (Yêu cước thống); Di chứng nhồi máu não (Bán thân bất toại); Viêm dạ dày và tá tràng (Vị quản thống);…

Cụ thể, bệnh gout thường gặp ở nam giới tuổi trung niên 30 - 50 tuổi, tuy nhiên có thể gặp ở người trẻ tuổi hoặc nữ giới. Bệnh gây ra do rối loạn chuyển hóa nhân purin, với các đợt viêm khớp cấp tính. Gout cấp tính thuộc thể phong thấp nhiệt và dùng pháp thanh nhiệt thông lạc, khu phong trừ thấp. Giai đoạn mạn tính thường có đàm trọc và ứ huyết khi đó dùng thêm hóa đàm tiết trọc, trục ứ thông lạc. Đồng thời căn cứ vào tình hình hư suy của âm dương khí huyết để bổ khí huyết, bổ tỳ thận.

Ngoài ra, bệnh đau thần kinh tọa có biểu hiện đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Vị trí đau tùy theo rễ thần kinh bị tổn thương. Khi tổn thương rễ L5, thường đau từ thắt lưng lan xuống mặt bên đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, qua trước mắt cá ngoài đến mu chân và lan tới ngón chân cái…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

1
BỘ Y T
NG DN
CHN ĐOÁN VÀ ĐIU TR BNH THEO Y HC C TRUYN
KT HP Y HC C TRUYN VÀ Y HC HIN ĐẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định s /QĐ-BYT ngày / /2020 ca B
trưởng B Y tế)
TP I
2
LỜI GIỚI THIỆU
Trong thời gian qua, i s lãnh đạo của Đảng Nhà nước, được s quan tâm
ch đạo ca B Y tế, các cp chính quyn cùng vi s n lc không ngng, ngành y tế
đã đạt được các thành tu quan trọng. Trong đó, y c c truyn đã đóng góp một
phn không nh vào s phát trin ca ngành y tế nói riêng s nghiệp chăm sóc sc
khe nhân dân nói chung.
H thng khám bnh, cha bnh y hc c truyền ngày càng được cng c
hoàn thin t trung ương đến địa phương, bên cạnh các phương pháp khám bnh, cha
bnh y hc c truyn, nhiu tiến b khoa hc trong y hc hiện đại được áp dng trong
các cơ sở khám bnh, cha bnh y hc c truyn nhm nâng cao chấtng khám bnh,
cha bệnh. Để công tác khám bnh, cha bệnh ngày càng được chun hóa, cp nhật đáp
ng yêu cu v chuyên môn, B Y tế đã thành lập Ban biên son: ng dn chn
đoán bệnh y hc c truyn, kết hp y hc c truyn vi y hc hin đại ti Quyết đnh
s 3890/QĐ-BYT ngày 27/6/2018 do Khoa Y hc c truyền, trường Đại hc Y Ni
cùng vi các nhà khoa hc các chuyên gia đu ngành biên son cun tài liu này;
đồng thi B Y tế thành lp Hội đồng chuyên môn để thẩm định tài liệu Hướng dn
chẩn đoán điều tr bnh theo y hc c truyn, kết hp y hc c truyn vi y hc hin
đại ti Quyết đnh s 6390/QĐ-BYT ngày 23/10/2018.
Tài liệu ng dn chẩn đoán điều tr bnh theo y hc c truyn, kết hp y
hc c truyn vi y hc hiện đại được áp dng cho các bệnh thường gp các tuyến
điều tr chuyên môn, tài liệu đầu tiên đưc hoàn thin vi s n lc cao ca các nhà
khoa học đầu ngành v y dược c truyền, trong đó tập trung hướng dn thc hành chn
đoán điều tr kết hp gia y hc c truyn y hc hiện đại, các nguyên tc chung
v s dng tài liu danh mục các dược liu, v thuc c truyn s dng trong quá
trình điều tr cho người bnh. Vì vy, tài liu này là cm nang giúp các thy thuc y hc
c truyn và thy thuc y hc hiện đại trong các sở khám bnh, cha bnh thc hành
lâm sàng.
Chúng tôi trân trng cảm ơn Lãnh đạo B Y tế, đặc bit GS.BS. Nguyn Viết
Tiến, nguyên Th trưởng thưng trc B Y tế, các thành viên Ban biên son, các thành
viên Hội đồng chuyên môn thẩm định các bnh vin y hc c truyền đã rất c gng,
dành nhiu thi gian biên son, thm định, đóng góp nhiu ý kiến quý báu để hoàn thin
tài liệu y. Đây lần đầu tiên tài liệu này được B Y tế ban hành, chc chn không
tránh khi còn thiếu sót, chúng tôi mong nhận được s đóng góp ý kiến t các đồng
nghip, các nhà khoa học trong lĩnh vực y hc c truyn y hc hiện đại để tài liu
này ngày càng hoàn thiện hơn.
Trưởng Ban biên son
PGS.TS.BS. Nguyn Th Thu Hà
Đánh giá bài viết
1 339
Bài liên quan