Quyết định 27/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Ngày 09/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Theo đó, người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phi đóng theo hợp đồng đã ký và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Mức lãi suất áp dụng cho khoản vay này đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số là 50% mức lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Đối với người lao động khác, mức lãi suất tính bằng mức lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Để nắm được chi tiết nội dung quyết định 27 năm 2019 của thủ tướng,mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung Quyết định 27/2019/QĐ-TTg

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Theo đó, NLĐ có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo sẽ được hỗ trợ cho vay không bảo đảm tối đa đến 100% chi phí NLĐ đóng theo HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã ký với DN, tổ chức sự nghiệp.

Trong đó, NLĐ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, còn NLĐ khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn theo quy định này.

Lưu ý, thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ký giữa NLĐ với DN, tổ chức sự nghiệp theo quy định.

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo