Quyết định 2228/QĐ-BTTTT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghệ thông tin

Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT

Quyết định 2228/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Miễn phí thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 20/12/2019.
Trong đó, Bộ trưởng ban hành mới 06 thủ tục hành chính cấp trung ương: Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức; Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng; Cho phép tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa;…

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho phép nhập khẩu. Trường hợp không cho phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng không mất lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12
Bài liên quan