Quyết định 175/QĐ-TTg 2020 cấp hóa chất khử trùng môi trường cho Bộ Y tế

Quyết định số 175/QĐ-TTg 2020

Quyết định 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất khử trùng môi trường từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế.

Xuất cấp 05 tấn hóa chất khử trùng để phòng, chống dịch Corona

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 175/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất khử trùng môi trường từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế ngày 03/02/2020.
Theo đó, xuất cấp không thu tiền 05 tấn Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 04.02.2020 11:07:48 +07:00
Đánh giá bài viết
1 17
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo