Quyết định 1240/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1240/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Ngày 24/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1240/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính Phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) được kiện toàn.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1240/QĐ-TTg

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính Phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) được kiện toàn, bao gồm:

- Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công an - Phó Trưởng ban Thường trực, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác phòng, chống tội phạm và trật tư an toàn xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam (được mời);

- Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Công an…

Ngoài ra, các đại diện lãnh đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... cũng được mời làm Ủy viên Ban Chỉ đạo 138/CP.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 26.09.2019 15:55:37 +07:00
Đánh giá bài viết
1 23
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo