Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Quyết định 122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược.

Quyết định 122/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược đã được Bộ Y tế thông qua ngày 11/01/2021.
Cụ thể, cảnh giác Dược (Pharmacovigilance), theo Tổ chức Y tế thế giới, được định nghĩa là “Khoa học và hoạt động chuyên môn liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu và phòng tránh biến cố bất lợi hoặc bất kỳ một vấn đề nào khác liên quan đến thuốc”. Theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Luật Dược 2016, “Cảnh giác Dược là việc phát hiện, đánh giá và phòng tránh các bất lợi liên quan đến quá trình sử dụng thuốc”.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ số đánh giá hoạt động Cảnh giác Dược được xây dựng dựa trên bộ công cụ đánh giá hoạt động Cảnh giác Dược (The Indicator-Based Assessment Tools - IPAT) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development - USAID) và Cẩm nang hướng dẫn đánh giá mạng lưới Cảnh giác Dược của Tổ chức Y tế thế giới (WHO pharmacovigilance indicators: A practical manual for the assessment of pharmacovigilance systems).

Bộ chỉ số được chia thành 03 nhóm chính: Nhóm các chỉ số về cấu trúc; Nhóm các chỉ số về quá trình hoạt động; Nhóm các chỉ số về kết quả tác động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘYTẾ
Số:/QĐ-BYT
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độclập Tựdo– Hạnhphúc
H
à
N
i
,
n
g
à
t
h
á
n
g
n
ă
m
2
0
QUYẾTĐỊNH
VềviệcbanhànhHướngdẫnQuốcgiavềCảnhgiácDược
BỘTRƯỞNGBỘYTẾ
n cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y
tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,
QUYẾTĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này: “Hướng dẫnQuốc gia về
CảnhgiácDược”.
Điều2. Quyếtđịnhnàycóhiệulựckểtừngàykýbanhành.
Quyếtđịnhnàybãibỏ Quyếtđịnhsố2111/QĐ-BYT ngày 01 tháng 6 năm
2015 của BộtrưởngBộYtếvề việcbanhành HướngdẫnQuốcgiavề Cảnh
giácDược.
Điều3. Các Ông, Bà: Cnh VănphòngBộ,ChánhThanhtraBộ,Cục
trưởngCụcQuảnlýDược, Vụ trưởng,Cụctrưởng,Tổng CụctrưởngcácVụ,
Cục, Tổngcụcthuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuc Trung
ương,ViệnKiểmnghiệmthuốcTP.HồChíMinh,ViệnKiểmđnhQuốcgiavề
vắcxinvàsinhphẩmytế, Giám đốccácbệnhviệntrựcthuộcBộYtế;Giám
đốcSởYtếcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương;Thủtrưởngy tếcácBộ,
ngành Thủtrưởngcácđơnvịcóliênquanchịutráchnhiệmthihành Quyết
địnhnày./.
Nơinhận:
- NhưĐiều 3;
- Bộtrưởng(đểb/cáo);
- CácThtrưởng(đểp/hợpchỉđạot/hiện);
- Hiệp hội DN Dược VN, Tổng Công ty ợc
VN - CTCP;
- TổnghộiYhọcVN,HộiDượchọcVN;
- Trung tâm DI&ADR Quốcgia;
- TrungtâmDI&ADRTP.HồChíMinh;
- CổngTTĐTBộYtế;
- Lưu:VT,QLD.
KT. BỘTRƯỞNG
THỨTRƯỞNG
TrươngQuốcCường
122
11
01
21
B
Y T
HƯỚNG DN QUC GIA
V CẢNHGIÁCDƯC
Hà Ni, 2021
BANSOẠNTHẢOSỬAĐỔI,BỔSUNG
HƯỚNG DN QUC GIA V CẢNHGIÁCDƯC (LN TH 2)
(Ban hành theo Quyếtđịnh s 903/QĐ-BYT ngày 11/03/2019)
1. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban soạn thảo;
2. Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý ợc, Phó trưởng Ban;
3. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, thành viên;
4. Trần Thị Trang, Phó V trưởng Vụ Pp chế, thành viên;
5. Nguyễn Minh Hằng, P Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, thành viên;
6. Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, thành viên;
7. Ông Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Nội, thành viên;
8. Ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình
chống Lao Quốc gia, thành viên;
9. Ông Đoàn Hữu Thiển, Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế,
thành viên;
10. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, thành viên;
11. Ông Bùi Quang Phúc, Trưởng khoa nghiên cứu, điều trị Sốt t, Viện Sốt rét - Ký sinh
trùng - Côn trùng Trung ương, thành viên;
12. Đỗ Thị Nhàn, Trưởng phòng Điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, thành
viên;
13. Cẩn Tuyết Nga, Trưởng khoa ợc, Bệnh viện Bạch Mai, thành viên;
14. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc Theo dõi
phản ứng hại của thuốc, thành viên;
15. Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ng
hại của thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng khoa ợc bệnh viện Chợ Rẫy, thành
viên.
TỔGIÚPVIỆCBANSOẠNTHẢO
1. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc Theo dõi
phản ứng hại của thuốc, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Huy Hùng, Trưởng phòng Đăng thuốc, Cục Quản Dược, thành viên;
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng Quản tiêm chủng và an toàn sinh học, Cục Y tế
dự phòng, thành viên;
4. Bà Lê Kim Dung, chuyên viên chính Cục Quản khám, chữa bệnh, thành viên;
5. Phạm Lan Hương, chuyên viên chính Phòng Điều trị HIV/AIDS, Cục Phòng, chống
HIV/AIDS, thành viên;
6. Đinh Thị Thu Thủy, chuyên viên chính V Pháp chế, thành viên;
7. Thị Nhị Hà, chuyên viên chính Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo, thành viên;
8. Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng phòng Quản Dược cổ truyền, Cục Quản lý Y
Dược cổ truyền, thành viên;
9. Nguyễn Thị Thủy, Trưởng khoa ợc, Bệnh viện Phổi Trung ương, thành viên;
10. Nguyễn Thị Vân Hồng, Phòng nghiên cứu, điều trị Sốt rét, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng
- Côn trùng Trung ương, thành viên;
11. Bùi Thị Ngọc Thực, ợc sỹ lâm sàng Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai, thành viên;
Đánh giá bài viết
1 123
Bài liên quan