Quyết định 1172/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1172/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Ngày 11/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1172/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Ngày 19/4/2018 Bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định các nơi đủ điều kiện để lắp đặt hệ thống ghi âm ghi hình trong hoạt động hỏi cung. Ngoài ra còn tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho các cán bộ liên quan đến các hoạt động ghi hình ghi âm... Sau đây là nội dung chi tiết quyết định 1172 năm 2019 của thủ tướng,mời các bạn cùng theo dõi.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1172/QĐ-TTg 2019

Từ 2020, thực hiện ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can trên phạm vi cả nước

Mục tiêu của Đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 trên phạm vi toàn quốc nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo quyền con người, quyền công dân.

Hiện tại việc ghi âm hoặc ghi hình bị can đã được triển khai thực hiện thí điểm, tuy nhiên để triển khai được trên toàn quốc cần có lộ trình thích hợp. Quyết định đã đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện Đề án. Theo đó mục tiêu năm 2019, sẽ hoàn thành Đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can.

Kể từ ngày 01/01/2020, thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Trách nhiệm hình sự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 12.09.2019 15:44:16 +07:00
Đánh giá bài viết
1 37
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo